Communalism

Ājādī kī chāṃva meṃ

Qidvāʼī, Anis
Neśanala Buka Ṭrasṭa, Iṇḍiyā
2006

Bhārata aura Pākistāna kī dostī

Jīvanasiṃha Ṭhākura
Rādhā Pablikeśansa
2013

Āzādī ādhī rāta ko

Collins, Larry
Lapierre, Dominique
Cauhāna, Manahara
Hinda Pôkeṭa Buksa
2009

Pākistāna kā visha-vr̥ksha

Śyāmajī Pārāśara
Rāshṭra-Nirmāṇa Grantha Mālā
1947

Sāmpradāyikatā aura Bhārata kā vibhājana (1940-1947) / Communalism and partition of India, 1940-1947

Gitā Siṃha
Uppala Pablisiṅga Hāusa
2008

Sāmpradāyika rājanītī va Bhārata kā vibhājana, San 1940-47

Tejavīra Siṃha
Viśvabhāratī Pablikeśansa
2005

Lahore 1947

Ahmad Salim
India Research Press
2001

Partition Observed: British Official Reports from South Asia, 16 October - 31 December 1947

Carter, Lionel
Manohar Books
2011

Religion and Conflict in Modern South Asia

Gould, William
Cambridge University Press
2011

Cracking India

Bapsi Sidhwa
Milkweeds Edition
1991

Pages